28 lutego 2020r. godz. 17.00 – XXXVI Kaziuki – Wilniuki „Ukochana ziemio ma – Wileńszczyzno”


XXXVI Kaziuki Wilniuki to ważne przedsięwzięcie edukacyjne, nawiązujące do dziedzictwa kulturowego Wileńszczyzny które ma na celu:

• Promowanie kultury polskiej i ochrona polskiego dziedzictwa narodowego na Ziemi Warmińsko – Mazurskiej i wśród Polaków zamieszkałych na Litwie.
• Pomoc finansową polskim zespołom artystycznym, twórcom ludowym, artystom malarzom, dziennikarzom zamieszkałym na Litwie
• Integracja polskich środowisk artystycznych na Litwie, pobudzanie i inspirowanie do twórczego i aktywnego życia. Młodym pokoleniom mieszkającym w Polsce i tym na Wileńszczyźnie ukazanie wartości, takich jak: patriotyzm, tożsamość narodowa, umiłowanie tradycji, więzi rodzinnych.
• Prezentacja sztuki współczesnej inspirowanej tradycją regionalną.
• Kultywowanie i popularyzacja unikalnych wyrobów wileńskiej kultury ludowej o tematyce Świąt Wielkanocnych (palmy, serca kaziukowe, obwarzanki smorgońskie, pisanki, rzeźby z drewna, karty świąteczne).

XXXVI Kaziuki – Wilniuki
na Ziemi Warmińsko – Mazurskiej

„UKOCHANA ZIEMIO MA – WILENŃSZCZYZNO”
28 lutego 2020 r. godz.17.00 – Wstęp wolny!
hala sportowa MOSiR przy ul. Kazimierza Wielkiego 12A w Kętrzynie
Wystąpią:
• Polski Artystyczny Zespół Pieśni i Tańca „WILIA” pod kierunkiem Renaty Brasel
• Zespól Folkowy „FOLK VIBES” pod kierunkiem Renaty Łabul
• Zespół Tańca Ludowego „PERŁA WARMII” w obrazku obrzędowym „Zapusty na Wileńszczyźnie”

Prowadzenie:
• ANNA ADAMOWICZ – Ciotka Franukowa
• DOMINIK KUZINIEWICZ – Wincuk Bałbatunszczyk z Pustaszyszek

Festiwalowi towarzyszy jak co roku JARMARK KAZIUKOWY na którym prezentowane są wyroby rękodzielnicze artystów z Wileńszczyzny i regionu Warmii i Mazur. Można znaleźć palmy wielkanocne wykonane przez twórczynie ludowe, uznane w wielu krajach takich jak: Japonia, Holandia, Stany Zjednoczone, Kanada, pisanki, wypieki i wyroby garmażeryjne (kołduny, serca kaziukowe, obwarzanki smorgońskie) charakterystyczne dla tego regionu Polski.
W spotkaniu będą brać udział polscy dziennikarze, redaktorzy polskich dzienników na Litwie.

Bookmark the permalink.

Możliwość komentowania jest wyłączona.