Zasady korzystania z kina w okresie epidemii

Zgodnie z wytycznymi sanitarnymi dostępnymi na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na salę wpuszczamy do 50% widzów (do 79 osob, gdyż sala ma 159 miejsc) .

Udział widzów w seansie jest dopuszczalny pod warunkiem:

  • zakrywania ust i nosa przez widzów;
  • zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:

Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:

  • widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
  • widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
  • osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  • osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Bilety do nabycia wyłącznie w kasie kina.
Kasa czynna od 12.06.2020 w godzinach: 14-21.00 w tygodniu i 13-21.00 w soboty i niedziele.

Warunkiem zakupu biletu jest wypełnienie formularza wskazującego na imię i nazwisko oraz numer telefonu.
Informacje zbierane są na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2 w ramach poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną: