Zasady korzystania z kina w okresie epidemii

Zgodnie z wytycznymi sanitarnymi dostępnymi na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na salę wpuszczamy do 50% widzów (do 79 osob, gdyż sala ma 159 miejsc) . Udział widzów w...