Rezerwacja biletów

REGULAMIN REZERWACJI BILETÓW KINOWYCH ON – LINE

 1. Rezerwacja ON-LINE jest usługą bezpłatną.
 2. Rezerwacji miejsc na seanse filmowe można dokonać za pośrednictwem strony internetowej www.kino.ketrzyn.pl.
 3. Zarezerwowane bilety na seanse filmowe należy odebrać najpóźniej 30 minut przed seansem, w przeciwnym razie rezerwacja zostanie anulowana automatycznie.
 4. Ceny biletów zarezerwowanych przez Internet są zgodne z obowiązującymi cenami.
 5. Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mailowego i telefonu kontaktowego.
 6. Użytkownik za każdym razem dostaje powiadomienie o dokonanej rezerwacji na adres e-mail, który podał przy zakładaniu konta.
 7. Rezerwacja jest ważna dopiero po otrzymaniu potwierdzenia w e-mailu zwrotnym. W przeciwnym wypadku rezerwacja nie będzie realizowana.
 8. Rezerwację na seanse filmowe można w każdej chwili unieważnić telefonicznie lub w Kasie kina podając nazwisko, numer rezerwacji, pod jakim została zrobiona rezerwacja.
 9. Bezwzględnym warunkiem odbioru biletów jest podanie osobie wydającej bilety nazwiska oraz unikalnego numeru rezerwacji.
 10. Numer rezerwacji należy zachować w ścisłej tajemnicy. Kino nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki podania numeru rezerwacji osobom trzecim lub nieuprawnione odebranie biletów przez osoby trzecie, które weszły w posiadanie numeru rezerwacji lub hasła w wyniku nieostrożności właściciela numeru rezerwacji.
 11. W trakcie odbioru biletów istnieje możliwość zmiany miejsca (opcja dostępna wyłącznie w przypadku, gdy są jeszcze wolne miejsca na seans).
 12. Administrator ma prawo usunąć rezerwację, jednocześnie informując użytkownika telefonicznie lub przez e-mail.
 13. Kino zastrzega sobie prawo do zmiany w repertuarze.

Rezerwuję Kupuję

Rezygnuję